Smart money concept

SMC eller “smarta pengar” är ett brett använt begrepp inom finansvärlden och är en definition på de tillgångar som kontrolleras av finansiella institut, investerare och andra stora aktörer som har tillgång till information kring finansiella marknadens rörelser långt innan den blir offentlig.

Hela utbildningsmaterialet i PDF-format

smc, del 1

I första delen av vår SMC utbildning går vi igenom följande

  • Marknadsstruktur
  • BOS (Break Of Structure)
Play Video

smc, del 2

I andra delen av vår SMC utbildning går vi igenom följande

  • Orderblock
  • Obalans/Balans
  • Likviditet
Play Video

smc, del 3

I tredje delen av vår SMC utbildning går vi igenom följande

  • CHOCH (Change Of Character)
Play Video

wyckoff metoden

Hela utbildningsmaterialet i PDF-format

wyckoff metoden

Här går vi igenom vad Wyckoff metoden är, hur den fungerar och hur man använder den.

REGISTRERA DIG FÖR VÅRAT NYHETSBREV​

AMO Brevet håller dig uppdaterad på nya funktioner i appen, kommande event och mycket mer.