Allmänna villkor

Dessa köpvillkor gäller för de kunder som använder sig av webbplatsens produkter och tjänster.
Genom att beställa något från denna webbplats accepterar du villkoren för företaget Analysera Med oss Sverige AB / 559302-4226

Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@analyseramedoss.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

1. Viktigt

Analysera Med oss Sverige AB står inte under finansinspektionens tillsyn. Produkter, tjänster eller annan information som härör från Analysera Med oss Sverige AB skall inte utgöra individuell personlig investeringsrådgivning enligt svensk lag (2007: 528) om värdepappersmarknaden eller lagen (2003: 862) om finansiell rådgivning för kunder. Produkter, information och tjänster skall under inga omständigheter uppfattas som enskilda personliga investeringsrekommendationer enligt lag (1991: 980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt lagen (2007: 528). All information som ges ut inom värdepappershandel är allmän information och det är av stor vikt att kunden gör sina egna analyser.

Alla placeringar och ageranden i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du som kund bär själv ansvar för dina egna placeringar och bör således informera dig om riskerna det medför innan du fattar ett beslut om placering. Vid placeringar i aktier och andra börshandlade produkter kan du förlora hela, eller delar av ditt kapital. Dina investeringsbeslut får inte enbart grunda sig på information från Analysera med oss Sverige AB / 559302-4226 då Analysera Med Oss Sverige AB ej hålls som ansvarig för beslut fattade av kund.

1.1 Signalsystem

Signalsystemet ger ut produktförslag på positioner utifrån en förväntad rörelse i en underliggande tillgång. Förslagen baseras på en objektiv analys, antingen tekniskt eller fundamental. Produkterna föreslås utifrån en bestämd riskprofil och är inte densamma som en köp eller sälj rekommendation. ETP produkter ger en ökad exponering mot en underliggande tillgång och medför därför en högre risk. Historiska resultat är inte en garanti för framtida avkastning och all handel sker på egen risk. Du kan förlora delar eller hela ditt kapital.

2. Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@analyseramedoss.se.

3. Leverans

All leverans sker digitalt och visas som e-postmeddelande när kunden slutfört utcheckningsprocessen. Våra normala leveranstider är 1-4 vardagar. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: info@analyseramedoss.se

4. Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

5. Medlemskap & prenumeration

Vid köp av månad så löper prenumerationen vidare tills dess att kunden aktivt avslutar den.

6. Ångerrätt vid Digitala tjänster/produkter

Viktig information:
Viktigt: digitala tjänster och produkter är undantag från ångerrätten enligt distansköpslagen. All material på denna webbsida levereras direkt via digital leverans och därmed kan det ej återlämnas. 

Genom att genomföra ett köp av en digital tjänst eller produkt godkänner du som kund att ångerrätten har avtalats bort.

6.1 Ångerrätten gäller inte vid:

Digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (USB-minne, CD, DVD etc.), till exempel appar, musik och datorprogram som konsumenten streamar, laddar ner, får på e-post, sms eller mms. Konsumenten ska uttryckligen ha gått med på att det inte finns någon ångerrätt om hen väljer att få innehållet levererat digitalt. 

Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål. 

Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt. För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

7. Reklamation och klagomål

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

8. Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

8.1 Immateriella rättigheter

All finansiell information och alla immateriella rättigheter, varumärke, grafik, arrangemang som kan förekomma på denna webbplats tillhör Analysera Med oss Sverige AB. Besökare eller kunder har inte rätt att kopiera, ladda ner, publicera, presentera, ändra eller distribuera innehållet på denna webbplats.

9. Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

10. Personuppgifter

Vi redovisar hur vi hanterar personuppgifter i våra integritetspolicy (se längre ner på denna sida)

11. Ändringar till de Allmänna Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

12. Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. 

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Integritetspolicy

Analysera med oss Sverige AB värnar om din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du prenumererar på någon av våra tjänster känner dig trygg med hur vi samlar in och hanterar din data. I den här policyn redovisar vi för hur vi samlat in och använder persondata och i vilket syfte det görs. Vi förklarar även vilka rättigheter du har till din data, allt i enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR)

1. Personuppgiftsansvarig

Analysera med oss Sverige AB (559302-4226, Fabriksgatan 11, 503 38 Borås) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in olika uppgifter i olika syften, nedan redogör vi för vilka uppgifter och syften det gäller. Vi samlar enbart in uppgifter som vi anser nödvändiga. Vi delar inte personuppgifter i annat syfte än att tillhandahålla våra tjänster.

2.1 Medlemmar

Vi samlar in namn, e-post, adress och betaluppgifter, dessa uppgifter krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster du prenumerera på via oss.

2.2 Besökare på vår hemsida

Vi samlar även cookieinformation från både medlemmar och övriga besökare på vår webbplats som inte signar upp för att kunna förbättra vår hemsida och övriga tjänster, förenkla inloggning samt i marknadsföringssyfte.

2.3 Personlig kommunikation

Om du kommunicerar med oss via e-post, telefon kan uppgifterna komma att sparas i den kanal vi fört dialogen för att vi ska kunna hjälpa dig och för eventuell uppföljning. Om du vill att vi ska radera din dialog så mejlar du oss på info@amotrades.app

3. Vem har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter hanteras normalt sett enbart av Analysera med oss Sverige AB. Men vid specifika tillfällen kan andra få tillgång till dem. Vid drift och support av våra system kan i vissa fall personuppgiftsbiträden få tillgång till din data. De har inte rätt att spara eller använda din data för annat syfte än att utföra den uppgift än den som beställts av oss. Vi kan även komma att dela den information som är nödvändig i syfte att följa lagar, förordningar och myndighetsbeslut

4. Webbplatsteknik

Teknik och externa verktyg som används på våra webbplatser:

4.1 Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator varje gång du besöker en webbplats. Våra webbplatser använder sig av cookies för att kunna samla korrekt besöksstatistik i syftet att förbättra användarupplevelsen. Vi sparar ingen personlig information via cookies och informationen om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies. Du kan stänga av cookies-funktionen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att göra detta kan vissa funktioner på våra webbplatser sluta fungera. 

Du kan välja att neka den här webbplatsen tillstånd att samla in och analysera information om dina handlingar här. Genom att göra så kommer du skydda din integritet, men kommer även hindra ägaren att lära från dina handlingar och därigenom skapa en bättre upplevelse för dig och andra användare.

4.2 Stripe

Stripe är vår betaltjänstleverantör, vi använder Stripe eftersom att de följer de regler och riktlinjer gällande kryptering som krävs för att på ett säkert sätt spara betaluppgifter. Dina betaluppgifter sparas enbart i Stripe.

Läs mer om Stripes användarvillkor och integritetspolicy här

4.3 App store / Google Play

App store och Google Play är våra betaltjänstleverantör, vi använder dessa eftersom att de följer de regler och riktlinjer gällande kryptering som krävs för att på ett säkert sätt spara betaluppgifter. Dina betaluppgifter sparas enbart hos dessa.

Läs mer om Apples användarvillkor och dess integritetspolicy här

Läs mer om Google Plays användarvillkor och dess integritetspolicy här

5. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar din data så länge som vi behöver för att kunna tillhandahålla den tjänst du beställt av oss. Viss data som exempelvis kontaktinformation sparas tills du väljer att avregistrera dig från vidare kommunikation. Vill du få dina uppgifter borttagna, maila info@amotrades.app

6. Minderåriga/barn och dess integritet

Analysera Med Oss Sverige AB samlar inte in personuppgifter eller personlig identifierbar information från barn under 13 år. I händelse av att det kommer till vår kännedom att en person under 13 år försett oss med personliga uppgifter, är det våran skyldighet att utan skälig fördröjning radera personen och dess uppgifter från våra tjänster.

Om du som förälder eller vårdnadshavare till en minderårig är medveten om att ditt barn försett oss med känsliga uppgifter, vänligen kontakta oss snarast möjligt så vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.

Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.
Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade.

8. Ändringar i denna integritets policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår integritets policy. Det är således ditt ansvar som användare av våra tjänster att regelbundet kontrollera och hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar på denna sida och dess innehåll. Förändringar i vår integritetspolicy träder i kraft med omedelbar verkan från det tillfälle de publicerats på denna webbplats.

Frågor kring vår policy?
info@amotrades.app