elliot wave

Elliot Wave, En av världens mest etablerade och tillämpade metoder inom teknisk analys som baseras i att man ser finansiella marknadsrörelser enligt ett vågmönster och cykler, där vågorna skapas utifrån flockbeteende och börspsykologi.

elliot wave vågteori

Vi går igenom vad Elliot Wave är, hur metoden fungerar och hur man tillämpar den.

Vågteori - grunder

impulser

leading diagonal

ending diagonal

impuls & diagonaler

zigzag

dubbel zigzag

trippel zigzag

flats

dubbel & trippel treor

trianglar

mönster i riktig graf

sekvenser & subindelning

summering

trading strategi

Här går vi in på hur man kan tillämpa ovan nämnda avsnitt i sin trading strategi samt lite tips kring hur man arbetar med en strategi.

REGISTRERA DIG FÖR VÅRAT NYHETSBREV​

AMO Brevet håller dig uppdaterad på nya funktioner i appen, kommande event och mycket mer.